Minima

Roda JC wil het ook voor gezinnen met een minimuminkomen mogelijk maken om de wedstrijden te bezoeken. Daarom bieden wij mensen die binnen dit inkomensniveau vallen (per gemeente verschillend) de mogelijkheid een seizoenkaart voor € 120,- aan te schaffen op de Oost tribune.

Bijna alle gemeenten in Limburg kennen een regeling waarbij er een subsidie verstrekt wordt voor deelname aan sociale en culturele activiteiten. Als u via deze regeling uw seizoenkaart aanschaft, ontvangt u van Roda JC een korting van € 60,-. Voor een aantal gemeenten staat meer informatie op onze website www.rodajc.nl onder het kopje kaartverkoop. U kunt hiervoor ook bij uw eigen gemeente informeren.

Deelnemende gemeenten

Gemeente Kerkrade

Seizoen 2015-2016
Gemeente Kerkrade heeft een minimaregeling waarmee mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming krijgen voor sociale en culturele activiteiten, zoals een seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u tenminste 19 jaar en inwoner van Kerkrade zijn en uw maandelijks netto (gezins-)inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de, voor uw leefsituatie vergelijkbare, bijstandsnorm. De maximale vergoeding is € 116,- per persoon per kalenderjaar. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze regeling moet u het formulier invullen wat te vinden is op de website van gemeente Kerkrade of u kunt langsgaan bij het Activerium (Werkplein) van de gemeente Kerkrade.

U moet, als u geen bijstand van de gemeente ontvangt, een identiteitsbewijs en al uw inkomstengegevens van de maand waarin u aanvraagt meebrengen. U levert het ingevulde en ondertekende formulier op het Activerium in. U geeft op het formulier aan gekozen te hebben voor een seizoenkaart van Roda JC Kerkrade. Bij gemeente Kerkrade kunt u de tegemoetkoming al op voorhand aanvragen, dus zonder dat u kosten al heeft gemaakt. Tot 1 mei van het volgende kalenderjaar moet u wel kunnen aantonen welke kosten u heeft gemaakt, vraag dus om het bonnetje bij de aanschaf van de seizoenkaart. Wanneer u de beschikking van de gemeente meebrengt als u uw jaarkaart(en) gaat aanvragen/halen bij Roda JC Kerkrade krijgt u een seizoenkaart voor de Oost-tribune voor € 115,- Deze kaart kost normaal € 155, dus van Roda JC krijgt u € 40 korting!!

Door de tegemoetkoming van de gemeente Kerkrade en de korting van Roda JC kost uw seizoenkaart u uiteindelijk niets! Kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen ook een seizoenkaart voor Roda JC aanvragen. Deze aanvraag moeten hun ouders/verzorgers indienen bij de Stichting Leergeld Parkstad. Aanmeldingsformulieren voor de Stichting Leergeld Parkstad zijn verkrijgbaar bij de balie van het Activerium. Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar kost een seizoenkaart € 125. Ook aan hen geeft Roda JC een korting van € 40. Stichting Leergeld Parkstad betaalt de rest van het bedrag, € 85.

Gemeente Heerlen

Seizoen 2015-2016
Gemeente Heerlen heeft een minimaregeling waarmee mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming krijgen voor sociale en culturele activiteiten zoals een seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade. De vergoeding van de gemeente Heerlen is € 70,- per jaar per huishouden waarvan aanvrager(s) 18 jaar of ouder is én € 70,- per jaar voor elk thuis inwonend kind dat op 1 januari van het aanvraagjaar jonger is dan 21 jaar. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet uw huishouden een inkomen hebben op bijstandsniveau of iets daarboven. Ook moet u ingeschreven staan bij de gemeente Heerlen, daar ook daadwerkelijk wonen en u mag geen student zijn. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze regeling moet u het formulier invullen wat te vinden is op de website van gemeente Heerlen of u kunt langsgaan bij gemeente Heerlen. Pas als u alle gevraagde gegevens heeft verstrekt, neemt de afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken binnen acht weken een beslissing of u de tegemoetkoming zult ontvangen.

Aan de hand van de beschikking die u van de gemeente ontvangt (bij groen licht vanuit de gemeente) krijgt u bij Roda JC € 40,- korting op de Oost tribune seizoenkaart voor de betreffende persoon(en).

De vergoeding door gemeente Heerlen wordt pas verstrekt nadat u de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt (betaald bij Roda JC Kerkrade). Vraag dus bij Roda JC Kerkrade om het bonnetje van uw seizoenkaart en ga daarmee naar de gemeente Heerlen. De gemeente betaalt u € 70,- per seizoenkaart die u op deze manier heeft verkregen terug. Het resterend bedrag is voor eigen rekening. Op de goedkoopste seizoenkaart is uw eigen bijdrage € 45,- p.p.
 

Gemeente Nuth, Simpelveld en Voerendaal

Seizoen 2015-2016
Kompas heeft een minimaregeling voor inwoners van de Kompasgemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal, waarmee mensen met een minimum inkomen een tegemoetkoming krijgen voor sociale en culturele activiteiten zoals een seizoenkaart bij de betaald voetbalverenigingen waaronder Roda JC Kerkrade. De vergoeding van Kompas bedraagt maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar. U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming indien uw inkomen niet hoger is dan 110% (zie tabel beneden voor bedragen) van de geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet meer dan de vermogensgrenzen van de 'Wet werk en bijstand' bedraagt.

Wanneer u in aanmerking wil komen voor deze regeling kunt u contact opnemen met Kompas: iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 045-565 92 50. Zodra Kompas de beslissing heeft genomen of u de tegemoetkoming wel of niet zult ontvangen, ontvangt u een beschikking. Indien u reeds een vergoeding voor deze regeling heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw zorgconsulent.

Aan de hand van de beschikking die u van Kompas ontvangt, krijgt u bij en van Roda JC Kerkrade € 40,- korting op de Oost-tribune seizoenkaart voor de betreffende perso(o)n(en). De reguliere prijs van deze seizoenkaart bij Roda JC Kerkrade bedraagt € 155,-.

De vergoeding door Kompas wordt pas verstrekt nadat u de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt (betaald bij Roda JC Kerkrade). Vraag dus bij Roda JC Kerkrade om het bonnetje van uw seizoenkaart! Met de korting van Roda JC Kerkrade en de tegemoetkoming van Kompas bedraagt uw eigen bijdrage dus slechts € 15,-.

Als u reeds een gedeelte van het budget 'Extra Geld Regeling' gebruikt heeft, neem dan contact op met uw zorgconsulent. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen een seizoenkaart te nemen op een andere tribune dan de Oost tribune. De meerkosten komen dan natuurlijk voor eigen rekening.

De regeling is van toepassing voor bijstandsgerechtigden. Bent u werkend of uitkeringsgerechtigd; kijk dan hieronder of u in aanmerking komt:
 
Voorwaarden per maand, inclusief vakantietoeslag 
110 % van de WWB –norm / jaar 2013
Nuth, Simpelveld en Voerendaal
Gezin, allen jonger dan 65 jaar  € 1.470,06
Gezin, waarvan een of meer gezinsleden 65 jaar of ouder zijn € 1.553,98
Netto inkomen alleenstaande ouder 21 + € 1.323,04
Netto inkomen alleenstaande 
zonder kinderen 21-65 jaar
€ 1.029,03
Netto inkomen alleenstaande 
zonder kinderen 65 jaar en ouder
€ 1.128,99

Staat uw situatie niet tussen de mogelijke gezinssamenstellingen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Kompas: iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 045 - 565 92 50.

LET OP! Op het besluit dat u van Kompas ontvangt staat niet expliciet aangegeven dat het om een Roda JC Kerkrade seizoenkaart gaat. Op het besluit staat vermeld dat u € 100,- ontvangt voor de.